Stowarzyszenie Miłośników i Kolekcjonerów Broni TOARMA

Stowarzyszenie Miłośników i Kolekcjonerów Broni TOARMA powstało w 2018 roku z myślą o sympatykach broni palnej i strzelectwa, aby umożliwić im systematyczny rozwój swoich pasji oraz pomagać we wszelkich kwestiach dotyczących zdobycia pozwolenia kolekcjonerskiego na broń palną oraz uzyskaniu uprawnień wyższych, takich jak instruktor strzelectwa sportowego i bojowego z prawem wykonywania zawodu.

Lokalnym terenem działania jest miasto Strzyżów w województwie podkarpackim, gdzie Stowarzyszenie ma swoją siedzibę i posiada własną salę konferencyjną. Pragniemy również zainteresować naszą działalnością osoby z innych rejonów kraju, a także z zagranicy. Współpracujemy z wieloma strzelnicami w regionie, gdzie staramy się organizować wyjazdy i treningi połączone z integracją działaczy. Czynimy również starania w kierunku przygotowania zawodów pomiędzy różnymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze w całej Polsce. Ściśle współpracujemy z wybranymi strzelnicami i sklepami militarnymi, gdzie przygotowane są specjalne ceny i pakiety promocyjne tylko dla działaczy.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zainteresowaniu bronią palną, rozumianemu w aspekcie zarówno sportowym jak i metody samoobrony, Stowarzyszenie jest w trakcie pozyskiwania własnych jednostek broni przeznaczonej do celów strzeleckich i szkoleniowych, przygotowujących do egzaminów na kolekcjonerskie pozwolenie na broń palną i uprawnienia wyższe. Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do ćwiczeń, warsztatów i szkoleń wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, a także podjąć wyzwanie aktywizacji młodzieży polegające na pomocy przy przeprowadzaniu zawodów i obozów kondycyjno-szkoleniowych.

Zapraszamy do Stowarzyszenia Miłośników i Kolekcjonerów Broni
TOARMA!

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 10:00 - 16:00
Sobota: 09:00 - 13:00

Przyjedź do nas!

Toarma.pl © 2024. All rights reserved.

Toarma.pl © 2024. All rights reserved.