Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego TOARMA.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu (dalej zwany „Sklepem”) dostępnego pod adresem www.toarma.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW I KOLEKCJONERÓW BRONI TOARMA, z siedzibą przy ul. PARKOWA 8, 38-100 STRZYŻÓW, PODKARPACKIE, NIP: 8191668083, REGON: 369123679, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Użytkownik korzystający z usług Sklepu (dalej zwany „Klientem”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§2. Zakres usług

 1. Sklep umożliwia Klientowi zakup produktów oferowanych w asortymencie Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen oraz warunków promocji w dowolnym momencie.

§3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma obowiązek podać wszystkie niezbędne dane, w tym dane kontaktowe i adres dostawy, podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

§4. Płatności

 1. Sklep umożliwia różne metody płatności, w tym przelewy bankowe, płatności kartą kredytową i inne, dostępne na stronie Sklepu.
 2. Cena produktów podawana na stronie Sklepu jest ceną brutto i obejmuje podatek VAT.

§5. Dostawa

 1. Sklep dostarcza produkty na terenie Polski, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego sposobu dostawy oraz wagi i rozmiaru zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie Sklepu.

§6. Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres e-mail [adres e-mail Sklepu] w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 i obowiązuje do odwołania.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie Sklepu i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z usług Sklepu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Dziękujemy za korzystanie z naszego Sklepu!

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 10:00 - 16:00
Sobota: 09:00 - 13:00

Przyjedź do nas!

Toarma.pl © 2023. All rights reserved.

Toarma.pl © 2023. All rights reserved.