§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu (dalej zwany
  „Sklepem”) dostępnego pod adresem www.toarma.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW I
  KOLEKCJONERÓW BRONI TOARMA, z siedzibą przy ul. PARKOWA 8, 38-
  100 STRZYŻÓW, PODKARPACKIE, NIP: 8191668083, REGON: 369123679
  , wpisaną
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Użytkownik korzystający z usług Sklepu (dalej zwany „Klientem”) zobowiązany jest do
  przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Toarma.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Toarma.pl nie prowadzi sprzedaży on-line broni (w tym istotnych części broni), amunicji i
  czarnego prochu. Broń i amunicja są sprzedawane wyłącznie w sklepie stacjonarnym TOARMA

  za okazaniem odpowiedniego zezwolenia. Przedstawiona oferta broni, amunicji i istotnych
  części broni ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
  Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie obowiązującymi
  przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729 403 839

  §2. Zakres usług
 8. Sklep umożliwia Klientowi zakup produktów oferowanych w asortymencie Sklepu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen oraz warunków promocji w
  dowolnym momencie.

  §3. Składanie zamówień
 10. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu 24 godziny na dobę, 7
  dni w tygodniu.
 11. Klient ma obowiązek podać wszystkie niezbędne dane, w tym dane kontaktowe i adres
  dostawy, podczas składania zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres
  e-mail.
 13. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i
  związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie
  wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z
  zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji
  zamówienia.
 14. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Toarma.pl wystawiane są
  paragony fiskalne lub faktury VAT stosownie do treści przepisów ustawy o podatku od
  towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.
 15. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Sprzedawcy
  oraz przy odbiorze u kuriera.

  §4. Płatności
 16. Sklep umożliwia różne metody płatności, w tym przelewy bankowe, płatności kartą
  kredytową i inne, dostępne na stronie Sklepu.
 17. Cena produktów podawana na stronie Sklepu jest ceną brutto i obejmuje podatek VAT.
  §5. Dostawa
 18. Sklep dostarcza produkty na terenie Polski, zgodnie z wybranym przez Klienta
  sposobem dostawy.
 19. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego sposobu dostawy oraz wagi i rozmiaru
  zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie
  Sklepu.

  §6. Reklamacje i zwroty
 20. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania produktu wadliwego
  lub niezgodnego z zamówieniem.
 21. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres e-mail [adres e-mail Sklepu] w
  terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 22. Koszt zwrotu (wysyłki) towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 23. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
 24. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny lub + 48 729 403
  839
  rzez e-mail: sklep@toarma.pl.
 25. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
  przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
  którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
  jego upływem.
 26. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania rzeczy.
 27. Toarma.pl zastrzega, że żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

  §7. Ochrona danych osobowych
 28. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

  §8. Postanowienia końcowe
 29. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 i obowiązuje do odwołania.
 30. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie
  będą publikowane na stronie Sklepu i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.
 31. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
  obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 32. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z usług Sklepu będą rozpatrywane
  przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
  Dziękujemy za korzystanie z naszego Sklepu!

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 10:00 - 16:00
Sobota: 09:00 - 13:00

Przyjedź do nas!

Toarma.pl © 2024. All rights reserved.

Toarma.pl © 2024. All rights reserved.